Překlady

Nabízím různé druhy překladů. Za svou dlouholetou praxi mám zkušenosti s překlady v nejrůznějších oborech. Všechny překlady provádím s největší pečlivostí.
Díky skutečnosti, že jsou oba jazyky – němčina a čeština – mými rodnými jazyky, mám pro daný jazyk „cit“ a rozumím jazykovým jemnostem, které jsou charakteristické pro ten který jazyk.

Některé obory jsou velmi specifické, a tak je občas u překladů zapotřebí, aby překladatel komunikoval se zákazníkem za účelem objasnění některých pojmů, významů a souvislostí. Ty zná někdy jen zákazník.

Zajišťuji rovněž soudně ověřené překlady (s kulatým razítkem) a také překlady z/do angličtiny v nejvyšší kvalitě (včetně úředních překladů).

Ukázka překladů publikací do němčiny, kliknutím zvětšíte...

Někteří zákazníci kladou důraz na to, aby byla po překladu provedena korektura textu rodilým mluvčím, která stojí určitou částku. Tyto náklady u mne odpadají. Všechny texty dodávám jakožto rodilá mluvčí včetně této korektury.

Ukázka překladů, kliknutím zvětšíte...

Cena překladu se odvíjí od náročnosti a druhu textu a je včetně korektury.
Za normostranu si účtuji od 270 Kč (nejsem plátcem DPH).

1 normostrana (NS) = 1800 znaků (30 řádků po cca 60 úderech, včetně mezer)
Jak zjistit počet normostran:
Počet znaků včetně mezer vydělíme číslem 1 800. Počet znaků ve Wordu najdeme v menu Soubor, Vlastnosti, Statistické údaje nebo ve Windows Vista v záložce Revize, Počet slov.
1 NS představuje průměrně 60 až 120 minut práce.

Poznámka: Německý text je obvykle delší o 10 až 20 %.

TLUMOČENÍ DABING PŘEKLADY NAMLOUVÁNÍ TEXTŮ MODEROVÁNÍ  NĚMČINA VELETRHY HODINY KONVERZACE RODILÝ MLUVČÍ

Domů...