Tlumočení

• konsekutivní tlumočení

Je následné tlumočení, kdy řečník mluví po krátkých úsecích, nejlépe po větách, tlumočník daný úsek přetlumočí a řečník pokračuje.

• simultánní tlumočení

Při tomto druhu tlumočení řečník nepřerušuje svoji řeč a tlumočník zároveň tlumočí a poslouchá řečníka. Druhem simultánního tlumočení je šeptání (tzv. šušotáž), které se využívá například na seminářích, školeních apod. jen pro jednoho nebo dva posluchače tak, aby nebyli rušeni ostatní posluchači a řečník.

• tlumočení po telefonu

Zde je možné provádět tlumočení v podobě telekonference, nebo mi zákazník přesně sdělí, co potřebuje, a já samostatně provedu hovor s druhou stranou a následně po telefonu sdělím zákazníkovi vyjádření druhé strany.

Tlumočení ve firmě Osram na slavnostním otevření haly, bývalý náměstek ministra průmyslu a obchodu Luboš Vaněk

Tlumočení při firemní skupinové práci

 

Tlumočení na tiskové konferenci

Tlumočení při prohlídce zámku pro mezinárodní hosty

Tlumočení na setkání odborných pracovníků

Tlumočím při nejrůznějších příležitostech, ať se jedná o obchodní jednání, schůzky, školení, konference, přednášky, veletrhy, návštěvy u lékařů, na policii a další. Mám dlouholeté zkušenosti s tlumočením v mnoha oborech.

Běžně se zákazníky jezdím i do zahraničí. V případě zájmu zákazníka pomáhám i s organizací cest a schůzek.
Mou výhodou je skutečnost, že znám velmi dobře obě mentality i jazykové jemnosti, což je v mnoha situacích nápomocné a užitečné.

Zastávám názor, že nejlepší a nejsprávnější je tlumočení, kdy tlumočník/tlumočnice podává přesný výklad řečníka včetně jeho tónu a emocionálního obsahu, nikoliv jen shrnutí řečeného vlastními slovy. Snažím se vždy reprodukovat přesně to, co je sděleno.

Určitě Vás zajímá cena. Je však opravdu těžké uvádět paušální sazbu. Cena se odvíjí od druhu zakázky, její délky, náročnosti a také hraje například roli při cestě do zahraničí, zda zákazník hradí i stravu či nikoliv. Kontaktujte mě kdykoliv a já Vám ráda předložím nabídku.

Můžete se u mne spolehnout na kvalitu a také důvěrné zacházení s informacemi.


TLUMOČENÍ DABING PŘEKLADY NAMLOUVÁNÍ TEXTŮ MODEROVÁNÍ  NĚMČINA VELETRHY HODINY KONVERZACE RODILÝ MLUVČÍ

Domů...